در سال‌های اخیر، چین به دلیل سیاست‌های سختگیرانه سانسور اینترنتی که اغلب از آن به عنوان «دیوار آتش بزرگ» یاد می‌شود، بدنام شده است. این مانع دیجیتالی دسترسی به وب‌سایت‌ و پلتفرم‌های آنلاین متعدد را مسدود می‌کند و جریان آزاد اطلاعات...