چشم انداز سانسور اینترنت در روسیه باعث افزایش استفاده از شبکه های خصوصی مجازی (VPN) توسط کاربران اینترنت شده است. از آنجایی که دولت روسیه آزادی های آنلاین را سرکوب می کند، شهروندان برای دسترسی به محتوای محدود شده و محافظت...