یکی از اساسی ترین نیاز های انسان مدرن ، در عصر حاضر اینترنت می باشد. در این مقاله نگاهی انداختیم به موضوع فیلترینگ اینترنت در ایران و جهان و راهکار های غلبه بر آن اینترنت به عنوان یک واژه کلی بوده...