دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دریاچه‌های شور جهان و بزرگترین دریاچه داخلی آسیا است. دریاچه زیبای ارومیه به دلیل دماهای متغیر در هر فصل سال، چهره‌های مختلفی برای بازدیدکنندگان خلق می‌کند. از زمستان سرد و پوشیده از یخ و برف تا...