مقاله مطرح می‌کند که خرید پروکسی یک راه برای افزایش امنیت و حریم خصوصی در اینترنت است. پروکسی‌ها به دو نوع HTTP و SOCKS تقسیم می‌شوند و باید با توجه به نیاز و قیمت، پروکسی مناسب را انتخاب کرد. تهیه پروکسی...