روز ولنتاین یکی از روزها یی است که به عنوان جشن عشق و علاقه شناخته می‌شود. در این روز، افراد به شکل‌های مختلفی از جمله ارسال کردن کارت‌های تبریک، خرید شیرینی‌ ها ، هدیه دادن به همدیگر، نوشتن نام عزیزان بر...